Israël

Menorah 1Davidsster

         

 

 

Op deze en onderliggende pagina’s willen we laten zien dat we door ons geloof in Jezus Christus een verwantschap hebben met het volk Israël. Dat we geënt zijn op de beloften die God aan Zijn volk heeft gegeven. Dit willen we doen door berichten, foto’s of artikelen over Israël, over antisemitisme en haat tegen het Joodse volk.

In 2008 mochten we een bezoek brengen aan het land Israël en door dit bezoek is onze affiniteit met het Joodse volk sterker geworden, maar zeker ook door wat de geschiedenis ons leert over wat de Joden is aangedaan tijdens de HOLOCAUST in ’40 – ’45. We hebben concentratiekampen bezocht in Nederland en Duitsland en dan wordt je stil en realiseer je je dat als de duivel je in zijn macht krijgt er weinig menselijks meer overblijft aan de mens. Laten we ons er bewust van zijn, dat wie Gods oogappel aanraakt en wil vernietigen, de vernietiging over zichzelf uitroept. Lees hiervoor Psalm 83.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AoizSL-TEJQ

Speciaal voor onze gids Chanan, in Israël