CiDi

logo CIDIHet antisemitisme in Europa neemt hand over hand toe. Ook in Nederland zien we een groei daarin. Willen we weer een periode ’40-45 meemaken? Als christen individueel, maar ook als kerken, moeten we hier tegen opstaan en laten zien dat we van Israël houden. Ook onze regering kan hiervan profiteren door zich op een goede manier op te stellen ten opzichte van Israël en op een verantwoorde manier zaken te doen met dit volk. God gaf eens een belofte aan Abraham. Lees Genesis 12: 2-3 “Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik (God) zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik (God) vervloeken, en met u zullen alle volken op de aardbodem gezegend worden.”

Bidt ook voor de vrede van Jeruzalem. (Psalm 122:6)

Voor informatie of meldingen van anti-semitisme: CIDI www.cidi.nl