Luctor et Emergo

Op nevenstaande link de site van Luctor et Emergo:  http://www.luctoretemergo.com

Luctor et Emergo: ik worstel en kom boven.

Nee, het heeft niets met Zeeland te maken, maar het is de naam van een warme en levendige geloofsgemeenschap in Oldebroek en Elburg. Wij functioneren als een zelfstandige, evangelische zendingsgemeente. Onze basis is het Woord van God, de Bijbel en de erkenning van Jezus Christus als Heiland van de wereld. Wij geloven, dat God van ons houdt, en Zijn Zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd om te sterven voor onze zonden. Wie dat gelooft, mag zich een kind van God noemen en daarvan getuigen in deze wereld. > Ga verder op de site: http://www.luctoretemergo.com